PROFIL AF SELVSTÆNDIG HAVEARKITEKT

Tegner af 'Kreative haveanlæg med sjæl - og sund fornuft' - især til private haver

Mit navn er Margit Brøns og jeg har siden 2006, hvor jeg startede Grønne Grunde, ernæret mig primært ved at tegne haveplaner.
Jeg blev udlært i Holbæk kommune i 1993, hvor jeg var anlægsgartnerelev indenfor alle grene af faget, både anlæg, gartnerisk pleje og vedligeholdelse.

Efter endt uddannelse som anlægsgartner, forsatte jeg i kommunen og arbejdede med pleje- og vedligehold af Østre Anlæg, Bysøparken og andre anlæg i bymidten i Holbæk. Anlæg af Rosenhaven i Strandparken, samt belægningsanlæg i Østre Anlæg.

Derefter var jeg kirkegårdsgartner nogle år på den smukke Østre Kirkegård i Holbæk med ansvar for egen afdeling – vedligeholdelse og anlæg af gravsteder, samt granpålægning. Det indebar også vedligehold og anlæg af kirkegårdens øvrige arealer, samt medvirken ved begravelser.

I 2001 blev jeg færdig med en overbyggende uddannelse om jordbrugstekniker, det der i dag hedder jordbrugsteknolog. Af fag kan nævnes: Virksomhedsledelse, virksomhedsøkonomi, drifts- og sagsstyring, anlægsteknik, kulturteknik, kommunikation og tegningsforståelse.

En ansættelse i 2001 i Ringsted Anlægsgartnerfirma førte til mange spændende opgaver, for eksempel have- og belægningsplaner, konsulenttimer, opmåling i marken og på tegning. Tilbudsgivning indenfor anlæg og vedligehold lige fra mindre opgaver hos private til store licitationsopgaver. Sagsstyring, kvalitetssikring, materialebestilling, fakturering, registrering, arkivering og personaleopgaver.

I 2006 synes jeg, at jeg havde fået så meget erfaring med have- og belægningsplaner, at jeg kunne starte som selvstændig og jeg oprettede havearkitektfirmaet Grønne Grunde. Navnet opstod fordi jeg synes, at alle grunde skal være grønne og at der er gode grunde til at bruge mig som havearkitekt. Nu kunne jeg gøre det, jeg synes er allermest spændende, og det har jeg nu gjort i 16 år, nemlig at være med til at opfylde havedrømme og her kommer jeg så frem til mine Intentioner og værdier.

Vue Margits Have 08.08 (8).JPG

Bed med stauder og prydgræsser

Vue Margits Have 10.078 (7).JPG

Geum - Nellikerod